top of page
  • Writer's pictureДело-Скопје

„Спомени за Илинден 1903“Погледнете ја проекција на филмот ,, Илинден”, продукција на Македонскиот научен институт, во организација на МПО Пирин Чикаго. Настанот се одржа во културниот центар ,,Булгарика” во Чикаго.

bottom of page