top of page
  • Writer's pictureДело-Скопје

Олтарите на Бугарија: „Талкањата на Свети Георги“

„Талкањата на Свети Георги“ е документарен филм од едицијата „Олтарите на Бугарија“, посветен на храмот „Св. Георги“ изграден од Бугарите во Тараклија, Молдавија во далечната 1817 г.
Извор : https://tribuna.mk/video-oltarite-na-bugarija-talkanjata-na-sveti-georgi/

bottom of page