top of page
  • Writer's pictureДело-Скопје

Тврдината Кракра во Перник е една од најголемите во БугаријаСместена на површина од близу 50 декари, тврдината „Кракра“ во Перник е една од најголемите во Бугарија. Локацијата на тврдината во далечното минато била од големо стратешко значење, бидејќи служела и како заштита и како место за живеење, јавува БГНЕС.Средновековната пернишка тврдина Кракра го носи името на бугарскиот војсководец и истакнат благородник Кракра, кој живеел во втората половина на X и почетокот на XI век и водел самостојни воени дејствија против Византиската империја. Кракра бил владетел на градот во времето на царот Самуил, а во византиските летописи е опишан како праведен и чесен човек, одлично подготвен за воени дела и непоткуплив. Кракра е опеан во многу селски народни песни. Петко Славејков го напишал епот „Кракра Пернишки“, а патријархот на бугарската литература Иван Вазов поемата „Самуил, или соништа за Перник“. Меѓу локалните историчари има и такви кои сметаат дека Кракра е прототип на многу популарниот Крали Марко во Пернишко.


Тврдината се наоѓа на мало карпесто плато на ридот „Крепок“ во југозападниот дел на Перник, помеѓу кварталите „Кристал“, „Варош“, „Дараците“ и областа на ридот „Крвавото“. Историчарите веруваат дека е создадена по 809 година, кога Хан Крум кон бугарските земји ги присоединил териториите на денешна Софија и нејзината околина (803-814). Археолошките истражувања утврдиле дека земјите, долго пред доаѓањето на Хан Крум, биле населени од Тракијците, а на местото на тврдината постоела мала тракиска населба.


За време на владеењето на Хан Омуртаг, Перник станал гранична тврдина со која владееле бугарските благородници и токму тогаш биле подигнати двојните ѕидови и правоаголните кули.

Административни, трговски, станбени и верски објекти ја исполнуваат внатрешноста на тврдината, а двојните ѕидови се зајакнати со правоаголните кули. Во границите на тврдината има шест цркви и параклиси, поради што ридот се нарекува „мала Света Гора“.Comments


bottom of page