top of page
  • Writer's pictureДело-Скопје

Спомени на Спиро Моисомирчев од Прилеп

Спомени на Спиро Моисомирчев од Прилеп, долгогодишен учител во Прилепското бугарско училиште, запишани од Коста Црнушанов


Припадникот на ВМРО и еден од основачите на ММТРО прилепчанецот Коста Црнушанов ги пренесува спомените на својот сограѓанин, долгогодишниот учител во прилепското бугарско училиште Спиро Моисомирчев.


Спомените на Спиро Моисомирчев се објавени во зборникот „Сто години ново бугарско училиште во Прилеп 1843-1943“


Comments


bottom of page