top of page
  • Writer's pictureДело-Скопје

Многу малку е потребно, да се изградат мостови на вистинско пријателство!

Браво дечки !!!





Commentaires


bottom of page