top of page
  • Writer's pictureДело-Скопје

Честит ден на независноста

Здружението ДЕЛО Скопје на братскиот народ на Соединетите Американски држави им го честита празникот на независноста 4ти Јули.
Congratulations to the land of the free and the home of the brave!

Comentarios


bottom of page