top of page
  • Writer's pictureДело-Скопје

Археолошкиот музеј во Сандански – во месецот на виното и археологијатаАрхеолошкиот музеј во градот Сандански е најстариот музеј во Југозападна Бугарија. Можеби затоа што и градот се смета за еден од најстарите градови на Балканскиот Полуостров, а можеби и во Европа. Според откриените артефакти, истражувачите претпоставуваат дека оваа територија била населена уште од времето на бронзената епоха. Пронајдени се и докази кои сугерираат дека е можно тракиските племиња Меди и Синти кои живееле на овие места да се бореле во Тројанската војна за поддршка на Троја.
Во летото 2021 година, музејот одбележа 85 години од своето создавање – 1936 година, но всушност започна активно да ја спроведува својата дејност во 1970 година, како општинска културна институција. Во тој период на територијата на регионот се откриени многу интересни артефакти кои не потсетуваат на афоризмот што му се припишува на Хераклит: „Сè тече, сè се менува…“. Но, се чини дека човечките стремежи, амбиции и природата не се многу променети.


Првичната колекција на музејот ја создадоа учениците од градот Сандански. Денес, повеќе од 11000 артефакти се чуваат во фондот на музејот. На влезот посетителите ги пречекува холограм на Спартак и повеќе изненадувања од средби со минатото – од проширената реалност – реализирани со помош на таблетите што ги обезбедува музејот. Керамика, накит и секојдневни предмети, монети, алатки и други примероци од античкиот живот – уште во првите минути го привлекуваат вниманието на секој посетител.

Првиот кат се наоѓа над темелите на ранохристијанска базилика од V век – базиликата на епископот Јован. А во две сали на вториот кат се изложени експонати од праисторијата и антиката.


Археолошкиот музеј во градот Сандански располага со колекција на мозаици од ранохристијанскиот период (IV-VI век), како и колекции на надгробни мермерни скулптури – кои се сметаат за уникатни дела на античката уметност, како плочите на Јулиј Максимум, на Асклепиј, донаторската плоча на Флавиана Филократија – единствена по својата извонредна изработка.


Археолошкиот музеј има и своја филијала во градот Мелник.


Comments


bottom of page