top of page
  • Writer's pictureДело-Скопје

ЛЕГЕНДАТА ЗА ОХРИДСКОТО ЗЛАТО. ОХРИЃАНИ СПАСИЈА 25 БУГАРСКИ ВОЕНИ ЗАРОБЕНИЦИ ОД ХИТЛЕРИСТИТЕГодината е 1944. Втората светска војна е при крај. Охриѓани спасија 25 бугарски воени заробеници од Хитлеристите и одбија да ги предадат и покрај заканата за уништување. Охрид ги откупи војниците за 9 килограми злато и еден златен крст кој го дал локалниот свештеник!

Ова е нераскажаната приказна за охридското злато кое го дадоа Охриѓани за бугарските воени заробеници и истото ќе биде преточено во филм на Борјана Пунчева.


Извор:https://4news.mk/legenda-za-ohridskoto-zlato-ohrigani-spasija-25-bugarski-voeni-zarobenitsi-od-hitleristite/

Comentários


bottom of page