top of page
  • Writer's pictureДело-Скопје

КОНЦЕРТ-МАГИЈА НА МУЗИКАТА, ВЕЧЕРВА ВО КИЦ


Вечерва, скопската публика ќе може да ужива во звуците на обоа и харфа.


Со почеток во 19.19 часот, ќе се одржи Концертот - Магија на музиката, а ќе настапат Васил Атанасов на обоа и Кохар Андониан на харфа (Бугарија).


Концертот ќе биде изведен во Салонот 19'19 во Културно-информативниот центар во Скопје. Ќе биде изведена следната програма:


• Аnonimus: Green sleeves


• Bach-Gounod: Ave Marija


• Anonimus: Lowe romance


• К.Salzedo: Song of the night


• B.Andre: Algues: 5 pieces for oboe and harp


• Е.Sattie: Gnoissenne 1


• B.Andres: Epices-Muscade,Pistashe,Cannela


• J.Jerman: Pastorales


(arr.V.Atanasov)


• Kалеш Анѓа: Народна


(arr.Vasil Atanasov)


• J.Rodrigo: Adagio from guitar Concerto”Aranjuez”


(arr. Atanasov - K.Andoniyan)


• J.Tomas: Minestreli


• A.Haselmans: Serenade melanholy


• A.L.Webber: Memory


(arr. Atanasov - Andonyan)


• Васил Атанасов В`чев: Песна и игра (премиерна изведба).


Извор:https://skopjeinfo.mk/

bottom of page